Procedure / Aanbod herplaatsers

De procedure voor herplaatsing en noodopvang is bedoeld om de fokker, de eigenaar en de (aspirant) nieuwe eigenaar een kader te bieden. Een kader om te verduidelijken wat bij herplaatsing verwacht mag worden van zowel de NBC als van de eigenaar en de (aspirant)-nieuwe eigenaar.

Als een eigenaar bij de NBC aangeeft een hond te willen herplaatsen, wordt deze in eerste instantie verwezen naar de fokker van de hond. (De NBC wil fokkers ook stimuleren dit op te nemen in het koopcontract).

De eigenaar dient (al dan niet met de hulp van de NBC) zelf contact op te nemen met de fokker. Ook in het geval dat het een importhond betreft zal men eerst de fokker op de hoogte stellen. De fokker kan namelijk via zijn eigen netwerk een nieuwe eigenaar zoeken of de hond terugnemen door middel van een afstandsverklaring. Mocht herplaatsing via de fokker niet mogelijk zijn, dan kan de NBC helpen met het vinden van een nieuwe eigenaar. In urgente gevallen kan eventueel voor Noodopvang worden gezorgd (zie verder).

Herplaatsing

De NBC is bij de herplaatsing van een boxer niet meer dan een intermediair, die de informatie van de te herplaatsen hond beschikbaar stelt op de website om zo de eigenaar en de aspirant-eigenaar met elkaar in contact te brengen. Tijdens deze procedure blijft de hond bij de huidige eigenaar tot een nieuwe eigenaar is gevonden. Noodopvang is alleen in urgente situaties mogelijk.

De NBC is niet aansprakelijk voor de gezondheid en het gedrag van de herplaatste hond.

Voorwaarden voor Herplaatsing via de NBC

De eigenaar vult het formulier “Aanmelding herplaatsing boxer” in. Deze aanvraag bevat alle gegevens van de hond, eventuele ziektegeschiedenis, reden van herplaatsing en gedragskenmerken ten aanzien van mensen, kinderen en andere (huis) dieren. Om voor herplaatsing via de NBC in aanmerking te komen is het vereist dat de hond in het bezit van een stamboom is.

De eigenaar brengt géén kosten voor de hond in rekening aan de nieuwe eigenaar. De eigenaar stelt onmiddellijk de NBC ervan in kennis als de hond is herplaatst.

Kosten

Als de eigenaar van de hond het formulier instuurt, maakt deze gelijktijdig een bedrag over van € 25.- als deze lid is van de vereniging óf een bedrag van € 35.- als deze geen lid is van de NBC op bankrekeningnummer NL85RABO0154462586 t.n.v.de Nederlandse Boxer Club, onder vermelding van Herplaatsing + naam hond en eigenaar.

Proeftijd

De eigenaar en de aspirant nieuwe eigenaar spreken een proeftijd af om te onderzoeken of tot definitieve plaatsing kan worden overgegaan. Ook kan worden afgesproken wie in deze proeftijd verantwoordelijk is voor de kosten van het voer, eventuele dierenartsenkosten, etc.
Beiden hebben het recht de mogelijke plaatsing ongedaan te maken waarbij gesteld kan worden dat de eigenaar altijd verplicht is de hond onvoorwaardelijk en onmiddellijk terug te nemen mocht de plaatsing niet lukken.

Verantwoordelijkheden

De eigenaar die de hond wil herplaatsen blijft voor de periode waarin de hond op proef is volledig eindverantwoordelijk voor de boxer.

De nieuwe eigenaar verplicht zich de overeengekomen afspraken met de eigenaar na te komen en na ontvangst van het registratiebewijs de boxer te laten her -registreren op naam van de nieuwe eigenaar.

Noodopvang

Doelstelling

Informatie, financiële steun en hulp te bieden aan NBC-leden die om welke reden dan ook hun hond (en) niet meer kunnen houden. De financiële steun is in dit geval bedoeld voor de noodzakelijke huisvesting en algemene bestaanskosten van de hond(en) om in voldoende welzijn te kunnen leven, in afwachting van hun herplaatsing. Dit omdat men wil voorkomen dat boxers aan een dierenasiel worden aangeboden.

Opvang en/of bemiddeling van de boxers die in nood verkeren, waarbij het welzijn van de hond altijd op de eerste plaats komt.

Omstandigheden, waarbij hulp zal worden geboden:

  • Bij overlijden van de eigenaar
  • Ziekte van eigenaar(s) waardoor het voor deze onmogelijk is geworden de hond te verzorgen
  • Echtscheidingen, waarbij de hond niet meer gewenst of te veel alleen is
  • Verwaarlozing

En verder alles wat met bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

Werkwijze

In eerste instantie wordt al het mogelijke gedaan om de boxer ‘in nood’ rechtstreeks te herplaatsen bij een nieuwe eigenaar. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt deze opgevangen in de opvang in:

---
---
Telefoon: ---

Deze opvang is gelegen in een landelijke omgeving. Hier wordt de verzorging (inclusief medische) geregeld door de eigenaren van het pension.

Gedurende de tijd dat de boxer in de opvang verblijft zal er goed naar het gedrag worden gekeken en indien mogelijk en wenselijk bijgestuurd. Bij herplaatsing zal een gedrag en opvoedingsadvies worden gegeven aan de nieuwe eigenaar. Indien wenselijk en noodzakelijk kan een langer en intensief gedragstraject plaatsvinden bij de nieuwe eigenaar thuis. Dit laatste eventueel (in verband met de afstand) in samenwerking met een Kringgroep in de regio.

De nieuwe eigenaar heeft een “proeftijd” van 6 weken. Dit houdt in: Tot 6 weken blijft de chipregistratie op naam van de 'NBC–Boxer in Nood' staan

Als binnen deze 6 weken blijkt dat er geen geschikte herplaatsing heeft plaatsgevonden, is er recht op restitutie van het plaatsingsgeld.

In deze 6 weken zal er een nazorg-controle plaatsvinden bij de nieuwe eigenaar.

Financiën

Personen die afstand willen/moeten doen van hun boxer zullen een bedrag van € 90.- moeten betalen als tegemoetkoming in de kosten van de verzorging. Als geregistreerd lid (minimaal 1 jaar lidmaatschap) wordt een bedrag van € 35.- (lidmaatschap) afgetrokken.

De aspirant-eigenaar moet eveneens een bedrag van € 90.- betalen voor de bemiddeling en nazorg kosten. Boxers zullen – mits niet geënt en gechipt – volledig geënt en gechipt worden. Eventuele meerdere financiële middelen komen grotendeels uit donaties en opbrengsten van activiteiten.


TJ

Theodoré van de HoevensehofTJ is een in goede gezondheid verkerende gecastreerde reu van 7 jaar. (geb.: 24-01-2011) Hij is waaks en wat dominant naar andere honden. Autorijden, knuffelen en op de bank liggen behoren tot zijn favoriete hobbies. Kan schrikkerig reageren op voor hem onbekende voorwerpen. Hij luistert wanneer hij daar zin in heeft maar is met wat voer makkelijk om te kopen. Omgang met kinderen is goed maar kan in zijn enthousiasme kleine kinderen wel eens omver lopen. Omgang met andere honden verloopt stroef. Hij leeft momenteel wel samen met een andere hond, zij accepteren elkaar maar zijn geen dikke vrienden. TJ is bekend met een bench en kan er tegen enige tijd alleen zijn.Theodoré van de Hoevensehof Bent u geinteresseerd geraakt neem dan contact op met:

A.J.T. Lasschuit
tel. 06-53302360
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.