Sluitingsdatum: 30 oktober 2017
Meer informatie hier.
Algemene Leden Vergadering 15 December 2017
De CONVOCATIE en verdere informatie wordt u tijdig toegezonden per separate post
U wilt graag trainen met uw Boxer
kijk hier voor een kringgroep bij u in de buurt

Inloggegevens zijn terug te vinden in "Onze Boxers" bij de bestuursmededelingen.(No. 1-2017, blz. 6)