UPDATE Infodag professionele fokkerij, let op ANNULERING

Aan de verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer
 
___________________________________________________
 
 
Geacht bestuur,
 
 
Op 24 februari jl. en 6 maart jl. (reminder). hebben wij u een uitnodiging gestuurd voor het bijwonen van een informatie- en klankbordsessie met betrekking tot de fokkerij en gezondheidsmonitoring van onze rassen.
 Het bestuur is unaniem van mening dat de kynologie op zeer korte termijn passende maatregelen zal moeten nemen om de fokkerij en het gezondheidsbeleid extra te borgen binnen onze structuur van reglementen en uitvoeringsregels.
 
 
De aanmeldingen voor de geplande sessies op 17 en 18 maart a.s. zijn zeer minimaal, waardoor wij genoodzaakt zijn deze avonden te annuleren. Gezien het enorme belang van de geagendeerde onderwerpen heeft het bestuur besloten een nieuwe datum te prikken.
 
  1. De nieuwe datum voor de landelijke informatie- en klankbordsessie is: WOENSDAG 8 APRILa.s.. locatie Schimmel 1885 in Woudenberg, aanvang 20:00 uur.
  2. 18 mei algemene beleidsvormende sessie: locatie Aeres Barneveld, aanvang 20:00 uur
  3. 27 juni Algemene Vergadering besluitvormend: locatie Aeres Barneveld, aanvang 14:00 uur
 
Tijdens deze informatiesessies willen wij de navolgende thema’s behandelen (zie uitvoerige toelichting bericht van 24 februari jl.):
 
  * Beleid m.b.t. registratie van kortsnuitige rassen bij (g)een ministerieel akkoord op het fokbegeleidingsplan
  * Beleid en monitoring rondom registratie voor epilepsie
  * Beleid m.b.t. aankeuring en registratie van look-a-likes
  * Voorstellen in het KR t.a.v. algemeen beleid voor handhaving omtrent fokkerij en gezondheid
  * Invoering van SNP Markers
 
In het belang van een goede en zorgvuldige voorbereiding binnen dit besluitvormingsproces is uw aanwezigheid bij deze sessies zeer gewenst. Wij zullen de besturen van de rasgroepen en rayons verzoeken deze punten te agenderen voor hun rasgroep- rayon overleg.
 
 
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij bovengenoemde sessies en verzoeken u vriendelijk om u(opnieuw) aan te melden zodat wij de locatie en organisatie hierop kunnen aanpassen.
 
 
Aanmelden kan tot 10 dagen voor elke sessievia: leden@raadvanbeheer.nl(alleen voor bestuursleden en commissieleden van onze verenigingen)
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur
 
Gabri Kolster | Fokkerij en Gezondheid