NBC-lezing nieuwe FCI IGP Reglement
kijk hier voor informatie
U komt toch ook naar de Kampioenschapsclubmatch 2018
kijk hier voor informatie
U wilt graag trainen met uw Boxer
kijk hier voor een kringgroep bij u in de buurt

NBC-lezing nieuwe FCI IGP Reglement

Tijdens de laatste werkhondenraad op 3 mei, alwaar ik als Commissaris Africhting namens de NBC aanwezig was, hield africhtingskeurmeester Anja Matekovic een powerpointpresentatie over het nieuwe IGP programma. IGP is nieuwe naam voor IPO vanaf 1 januari 2019. Met name in IPO 1 zijn er veel wijzigingen. Daarnaast zijn er geheel nieuwe programma’s bijgekomen. Ook aandachtspunten waarop gekeurd zullen worden besproken. Alhoewel u reeds eerder toegezonden sluit ik het nieuwe reglement nogmaals bij, gelieve dit te verspreiden onder uw leden.

Niet alleen IGP maar ook de 3 nieuwe IBGH programma’s (vervolgprogramma’s op het VZH/BH) en Speurhond incl. nieuwe Sph VO kwamen aan de orde. Met IBGH 1 t/m 3 kunnen kringgroepen leden die na het VZH niet willen speuren en/of geen pakwerk willen of kunnen doen, langer gemotiveerd worden om bij een kringgroep te blijven trainen. Met 3 niveaus IBGH kunnen zij zich na het VZH nieuwe doelen stellen. Zij bestaan (verschillend in zwaarte, afhankelijk van IBGH 1-3) uit gehoorzaamheidsoefeningen uit IGP afd. B.

Het IBGH 1, 2 en 3 zijn volwaardige diploma’s in tegenstelling tot bijv. deelcertificaat IPO 1, 2 of 3 B.

Persoonlijk vond ik deze lezing als hondensporter dusdanig waardevol en verhelderend dat het mij zinvol leek deze lezing vanuit de NBC aan alle hondensporters binnen de NBC aan te bieden zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op het nieuwe programma dat vanaf 1 januari van kracht is. Daarom heb ik mevr. Anja Matekovic, africhtingskeurmeester en lid van de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer, een uitgebreide versie van de presentatie voor ons te komen verzorgen.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wij hebben gekozen voor een locatie centraal in het land, op 10 minuten vanaf de A28 (afslag Leusden-Zuid/Woudenberg) en 10 minuten vanaf de A12 (afslag Maarsbergen)

Deze lezing wordt u door de NBC aangeboden op vrijdagavond 21 september 2018, aanvang 19.45 uur en is voor NBC-leden geheel gratis. De toegang voor niet NBC-leden bedraagt € 5,-.

NBC-lidmaatschap zal bij de ingang zaal d.m.v. ledenlijst worden gecontroleerd.

Locatie: Hotel Schimmel. Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg

Spreker: Anja Matekovic, keurmeester Raad van Beheer voor UV , VZH, Sph en IPO en tevens al jaren actief in de africhting op het allerhoogste wedstrijdniveau (deelname aan FCI WK’s). Tevens is zij momenteel lid van de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer.

I.v.m. de grootte van de zaal is vooraanmelding noodzakelijk op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Meld u z.s.m. aan!

Niet-leden van de NBC zijn van harte welkom tegen betaling van € 5 contant te voldoen bij binnenkomst.

Reserveer dus deze datum alvast in uw agenda en meld u z.s.m. via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aan. VOL=VOL!

Het bestuur hoopt op een grote opkomst voor deze unieke mogelijkheid u uitgebreid te laten informeren over het nieuwe programma en hiermee de kennis van de africhting binnen de NBC te verhogen.

Henry Beuks
NBC Kringgroepcoördinator / Commissaris Africhting

Atibox WK Speurhond

De Atibox WK Speurhond (WM FH) zou dit jaar in november in Denemarken worden gehouden, georganiseerd door de Deense Boxerclub. Echter medio april lieten zij onverwacht weten de organisatie van het WK terug te moeten geven, zij zijn niet in staat e.e.a. te organiseren. Hierdoor is de tijd voor een nieuwe kandidaat erg kort.

Tot nader bericht is er dus voor dit jaar vooralsnog geen Atibox WK Sph (FH) gepland bij gebrek aan een kandidaat voor de organisatie. Mocht zich alsnog een kandidaat aanmelden zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Geachte leden,

Op de ALV van 15.12.2017 dient een nieuwe voorzitter gekozen te worden. Zoals op de convocatie reeds werd vermeld, draagt het bestuur voor deze functie Rolf van Duren voor. Inmiddels hebben zich nog 2 kandidaten tijdig aangemeld met de vereiste 10 handtekeningen en bereidverklaring. Deze kandidaten zijn Mw. J. Behrens-Schipper en Dhr. D. Wiggers.

 

Goedkeuring Verenigingsfokreglement door de Raad van Beheer

De Raad van Beheer heeft het VFR van de Nederlandse Boxer Club goedgekeurd. Het VFR kunt u hier vinden.


Goedkeuringsbrief Raad van Beheer

 

 

DE DOGACHTIGEN SHOW, EEN MUST VOOR LIEFHEBBERS VAN GROTE EN KLEINE DOGACHTIGEN EN BERGHONDEN.

Op 26 novembe a.s. organiseert de Federatie van Rasverenigingen van Dogachtige Honden voor de 20e keer zijn tweejaarlijkse Dogachtigen Show in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Nadat in 1977 de Nederlandse groepsindeling veranderd werd, waardoor o.a. de rasgroep Dogachtigen en een overlegstructuur tussen de rasverenigingen binnen een groep gecreëerd werden, gingen die verenigingen ook samenwerken bij het organiseren van groepsshows. De Federatie werd opgericht en de eerste Dogachtigen Show, met 951 inschrijvingen, werd op 19 augustus 1979 in de Brabanthallen gehouden. Dankzij de medewerking van de aangesloten verenigingen was het aantal per ras ingeschreven honden altijd veel groter dan op andere tentoonstellingen, waardoor het mogelijk was meer rasspecialisten als keurmeester uit te nodigen en door de grotere concurrentie heeft een plaatsing op de Dogachtigen Show een duidelijke meerwaarde. De Dogachtigen Show kenmerkt zich vooral door de gezellige, ontspannen sfeer, het gaat niet alleen om de winnaars, er is aandacht en een mooi aandenken voor alle ingeschreven honden. Dit jaar krijgt iedere ingeschreven hond een mooie fleecedeken. Verder krijgen alle geplaatste honden in alle klassen van alle rassen een beker of rozet. Een uniek door de deelnemers zeer gewaardeerd item is de Kind-Hond Show. Daaraan kunnen verklede kinderen van 4-12 jaar deelnemen. Het gaat daarbij om de combinatie van het kind met de hond. En, zoals het hoort, krijgt ieder deelnemend kind een verrassing. Dit jaar is de deelname gratis.

Het aantal stands met alles voor de hond, is op de Dogachtigen Show ook groter dan gebruikelijk.

De Nederlandse groepsindeling werd tot 2001 op alle tentoonstellingen in Nederland gehanteerd. Daarna werd de FCI-groespindeling ingevoerd, maar voor de overlegstructuur en groepsshow kan de Nederlandse indeling nog gebruikt worden. De groep Dogachtigen bestaat uit 31 rassen van FCI-groep 2 en de 3 dogachtige rassen van FCI-groep 9. Zorg dat U er bij bent, op de grootste Dogachtigen Show ter wereld, schrijf vandaag nog in.

De boxer wordt deze dag gekeurd door keurmeester Dhr. Oliver Erat (AT)

De lijst van deelnemende rassen en keurmeesters, een online inschrijfbiljet en verdere informatie is te vinden op de website. De inschrijving sluit op 30 oktober 2017.