Examen of wedstrijd


Let op:
Op examens georganiseerd door kringgroepen van de Nederlandse Boxer Club dient het aantal Boxers t.o.v. het minimum aantal door de FCI voorgeschreven aantal deelnemers te allen tijde bij aanvang “de helft + één” te bedragen. Momenteel betekent dit per examen een minimum deelname van 3 Boxers.

Op de deelnemers- en uitslagenlijst dient bij iedere deelnemer het lidnummer van de overkoepelende landelijke werkhondenvereniging te zijn vermeld. Deze resultatenlijst is net als alle andere examendocumenten te downloaden op www.houdenvanhonden.nl met de NBC-kringgroepcoördinatorinlog zoals iedere kringgroep deze van de kringgroepcoördinator op 7-1-2017 per mail aan alle kringgroepsecretariaten heeft gezonden. Het is niet toegestaan gegevens van het NBC-profiel op deze site met de inlog te wijzigen!!! Helaas kunnen wij deze niet afschermen. U dupeert dan andere kringgroepen, zij kunnen dan niet meer inloggen.

Na afloop van het examen dient een “Word versie” van de deelnemers- en uitslagenlijst binnen 7 dagen gelijktijdig te worden gemaild naar zowel de Commissie Werkhonden (cwh@raadvanbeheer.nl) als in de CC kringgroepcoördinator van de Nederlandse Boxer Club (kringgroepen@nederlandseboxerclub.nl) , e.e.a. conform art. VI.1 van het CWH-evenementenreglement. Het door de keurmeester ondertekende exemplaar dient in het kringgroeparchief te worden bewaard.

Examen of wedstrijd