Kennelnaam in fokkerslijst


Met het invullen van dit formulier verklaart u alleen volgens het Verenigingsfokregelement (VFR) van de Nederlandse Boxer Club (NBC) te fokken.

Alleen fokkers die voldoen aan het VFR krijgen een vermelding op de website van de NBC. Bij het fokken van een nest dat niet voldoet vindt verwijdering van de website plaats. Bij herhaalde keren volgen er sancties, welke staan vermeld in het VFR.

Kennelnaam in fokkerslijst

  • Vermelding kennelnaam op website

Met het insturen van dit formulier bevestigt u te voldoen aan de gestelde voorwaarden voor plaatsing op de website