Statuten


Gedurende een voorbereidingstijd van meer dan 2 jaar, werd input vanuit de leden verzameld en overleg gevoerd met de Kringgroepen.
Tijdens de Bijzondere Algemene Leden Vergadering van 23 juli 2021 konden het concept nieuwe Statuten en de update van het Huishoudelijk Reglement in stemming worden gebracht.
In het concept zijn eveneens opgenomen de wettelijke bepalingen van de “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen”, welke op 1 juli 2021 in werking is getreden.
Beide genoemde documenten werden op de vergadering van 23 juli 2021 aangenomen en aansluitend door de Raad van Beheer goedgekeurd.
Beide stukken zijn op 11 oktober 2021 notarieel verleden bij mr. Fedde Op de Coul van Heuvelrug Notarissen.
D.w.z. dat Statuten en Huishoudelijk Reglement zoals hierna gepubliceerd vanaf 11 oktober 2021 van kracht zijn.

Klik hier om de Statuten als PDF document te openen/downloaden.