Statuten


Op 12 april 2013 heeft Notaris Savenije uit Heerenveen de wijzigingen voor de NBC-statuten gepasseerd. De concept-statuten die op de ALV van 9 december 2012 waren vastgesteld hebben ook op 3 april 2013, evenals het Huishoudelijk Reglement, de goedkeuring van de Raad van Beheer gekregen. Het NBC-bestuur is verheugd te kunnen stellen dat deze basisreglementen van de vereniging formeel zijn bekrachtigd. U kunt onderstaand een kopie hiervan downloaden.

Klik hier om de Statuten als PDF document te openen/downloaden.