Statuten


Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 23 juli 2023 konden de concept nieuwe Statuten in stemming worden gebracht.

De wijziging betrof uitsluitend het statutair vereiste aantal bestuursleden, dat verlaagd is van 5 t/m 7 naar 3 t/m 5.

De wijziging werd op de ALV van 23 juli 2023 aangenomen en aansluitend door de Raad van Beheer goedgekeurd.

De Statuten zijn op 6 mei 2024 notarieel verleden bij mr. Fedde Op de Coul van Heuvelrug Notarissen en derhalve per 6 mei 2024 van kracht.

 

Via onderstaande link kunt u de statuten downloaden.

Klik hier om de Statuten als PDF document te openen/downloaden.